Velka Arbo

tradukita de HeYafu

Sur konstruata voyo starin velka arbo. Iu konstruantos proponin, ke oni falizez ji per buldozo. La estro de la konstrua trupo timi, ke tio kawzon al lu io disagrabla. Hi do telefonin al koncerna uno. La uno dirin, ke sendon persono observi la cirkumstanso en la konstrueyo ay tiam la konstrua trupo ne havan rayto falizi ji.

En tiu posmidtago iu disyuna dikulo venin tie. Rigardinte la arbo hi turnin si ay volin foriri, ay tiam la trupestro haltizin hi:

"Sed fine kio fari, bonvolez diri?"

"Mi ne povan fari decido, la superoro dirin nur, ke mi rigardin."

La neksta tage, kiam la suno esin subironta, la trupestro flamin de dispaxenco vidante la konstruilos kuxanta apud la velka arbo. Hi denove telefonin al la koncerna uno. La uno respondin, ke la kaduko signifan, ke ji havan longa histro. Oni devan tralegi materialos por koni jia valuo. La trupestro kontestin:

"Ne farez tio nun. La voyo ne les valuan. Pro la velka arbo la konstruo haltan yam bi tagos." Pos diskutado la uno konsentin refoye sendi eksperto al la konstrueyo.

La alveninto simin erudoro. Hi cirkumirin la arbo ay fotin ji. Antaw foriri hi dirin, ke lu atente esploron. La trupestro tute ne komprenin:

"Mortinta arbo! Por kio esplorin ji?"

"If ji esin mortinta, yam ne esuz problemo!" dirinte la humo foririn. La konstruantos rigardin longe, sed lu ne povin certizi, ke la velka arbo ankore vivan.

Pos bi tagos ji ankore starin tie. Esin tago venta ay pluva. Ciu konstruantos plendin, ke la estro self komplikizin la afero. La estro yam ne povin elteni, hi biciklin for.

Disyunulo de la uno warme akceptin la trupestro. Hi afable prezentin sigaredo ay teo, ay dirin:

"Mu yam esplorin ay decidin konservi la arbo." La trupestro ne kredin even sia orelos. Hi dirin:

"Cu pro la velka arbo vere kurvon la rekta voyo? Kiom da labortagos ay kiom da materialos eson wastita vane?"

"Yen la foto," la disyunulo elprenin foto de la arbo, "sur jia branceto kreskan ankore tri folios, kiu montran, ke la arbo ne mortin ay havan ebleco kreski mor prospere."

Tiam la estro dirin nio. Hi eksentin tumulto en la hedo, kwaz yam vidinte, ke la rekta voyo kurvisan kiel ropo.

Sudene eksonin la telefono, ay la trupestro prenin la awdilo. Hi eksplodin per lafego ay residin. Hi donin la awdilo al la disyunulo.

Disyunulo Wang stupin. La arbo yam falin pro ventego!

Homepage