La Taoisto de Laoshan Monto

Tradukita de HeYafu

En mua urbo esin yuna klerulo nomata Wang , la sepu filulo de fama familo, kiu admirin Taoismo ekde sia infanajo. Awdinte onidiro ke esan multa feos sur la monto Laoshan, hi pakin sia librosako ay turin al tie.

Grimpinte sur montpinto hi vidin tre kwieta templo, en kiu sidin sur kuseno vigl-aspekta taoisto, kius wayta haros pendin til nuko. Wang reverensin hed-al-tere ay parlin al la taoisto. Hi trovin tius wordos tre profunda ay petin ke la taoisto esez hia mastro. "Mi timan ke yi eble esan tro dorlote delika ay ne povon elteni la penado." dirin la taoisto. "Mi povon." Wang respondin. La taoisto havin sufice granda nombro da disciplos, kiu kolektisin vespe. Wang reverensin profunde salutante al ciu ay restin kum lu en la templo. Tre frue je la sekwanta morno, la taoisto alvokin Wang, donin al hi hakilo ay orderin ke hi hakez brullignos kum la alia. Wang respekte plene obein. Pasin mor ol un mono, al manos ay pedos de Wang kovrin dika kokono. Ne povante elteni tia penado, Wang sekre kovin en si deziro foriri.

Iu vespe, kiam Wang revenin, hi trovin ke bi gestos drinkin kum hia mastro. Kwankam yam esin sufice dishele, tamen ankore niu lampo or kandelo esin lumizita. La taoisto do trancin wayta papero en la formo de ronda spegelo ay gluin ji sur la muro. Pos momento, la tuta cambro esin plena de lunlumo tiel brila, ke even hareto esin klare videbla. La disciplos diligente servin al la mastro ay la gestos. "La joyo de tiel bela festo mu devan enjoyi kume!" dirin un gesto ay hi ekprenin poto da vino sur la tablo, kiu hi difdonin kiel premio al ciu el la disciplos kum admono ke lu plengorje drinkez til ebrie. Wang pensin en si: kiel povuz esi ke un poto da vino sufican por drinko de sep or ok personos ? Lu ciu konkure trovin vintaso por drinki la unu timante elcerpo de la vino. Tamen Wang kum surprizo vidin tio ke la vino niom lesisin pos plura verxos. Pos nelonge, iu gesto dirin: "Danko al yi pro la regalo per lunlumo! Tamen, cu tio ci ne esan tro soleca drinko? Kial ne invitez al mu Cang'e , la Feino de la Luno!" Dirinte hi jetin manj-kaneto alen la luno, ay la belino descendin el la luno. Komence xi altin ye les ol futo, sed tre balde xi yam farisin humalta ye ektuco al la tero. Xi havin lanka lumbo, carma kolo ay gracie dansin la Danso de Celarka Jupo ay Pluma Robo. Fine de la danso, xi kantin:

Yu, senmorta feos, ciu yam revenin home! Kial do katenin mi sola en la Lun-Palaso ?

Xia voco esin klara ay vigla, tiel sonora kiel tiu de fluto. Kantinte, xi levisin turnisante ay eksaltin sur la tablo. Dum blinko, xi ree farisin manj-kaneto antaw la mirizita rigardantos. La tri humos lafegin. "Esan vere plezure ci vespe," dirin la alia gesto, "sed mi yam ne povan drinki plue. antaw mua adiuo, cu yu povan drinki kum mi alia glaso en al Luna Palaso ?" Ay la tri humos movin sia tablo alen la luno. Kiam lu drinkin sidante tie, la disciplos vidin lu tre klare inklude even lua brovos ay lipharos, juste kiel figuros en spegelo. Pos momento, la luno iom pos iom dishelisin. Kiam la disciplos alportin brulizita kandelos, lu trovin ke la bi gestos yam disaperin ay tie sidin nur la taoisto sola. Tamen, la restacos de la manjacos ankore esan sur la tablo, dum la luno sur la muro - nur papertrancaco ronda kiel spegelo. "Cu yu ciu yam sufice drinkin ?" la taoisto askin sia disciplos. "Yes." lu koruse respondin. "If yes, do enbedisez frue, por ke ne esez disfruisinta morge morne al yua lignohakado." la taoisto admonin. Konsentinte, la disciplos ciu difisin. Droninte en admiro, Wang subizin sia ideo de foriro.

Pasin alia mono, Wang sentin la penado vere netolerebla, plue, la taoisto instruin al hi niu majiko. Hi ne volin resti tie mor longe ay petin forpermeso. "Mi veturin centos da lios por ricevi instruos de yi, mia senmorta Mastro," Wang dirin, "if mi ne havuz la canso lerni la sekro de longvivo, yia instruo even pri disbiga arto anke povuz iom karesi mia arda aspiro. Nun, forpasin yam bi or tri monos, tamen cio, kio mi travivin, esan nur rutino morne lignohaki ay vespe reveni." "Mi ja predirin ke tre eble yi ne povan elteni la penado," dirin la taoisto kum lafeto, "nun tio okazin efektive. Nu, bone, yi povon foriri morge morne." "Mastro," Wang petegin, "mi laborin ci tie por multa tagos. Bonvole instruez al mi ia disbiga arto por ke mia vizito ne rezultin tute senfrute." "Kia arto ?" askin la taoisto. "Mi rimarkin, ke yi povan libere iri cie ayn, even tra muros," Wang dirin, "mi esan kontenta if mi povuz fari tio." La taoisto eklafin konsente. Hi instruin al Wang sorcwordos ay orderin ke hi self ripetez. Pos tio, la taoisto vokin :"Trairez !" Sed Wang, vizaje al la muro, ne kurajin iri. "Provez !" la taoisto kurajizin hi. Wang prove ekmarcin sed hi haltin antaw la muro. "Klinez yia hedo ay rapide trairez senhezite !" la taoisto instruin. Wang do irin poswarde kelka pasos de la muro ay pose kurin al ji. Hi trapasin la muro kwaz nieco. Returne rigardante, hi trovin si yam ekster la muro. Joyege, hi reenirin ay dankin al la taoisto kiu admonin al hi :"Tenez yi bonvirto kiam yi revenin home, alie, la arto senefikon." Hi donacin al Wang iom da monio por voyajo ay sendin hi forveturi.

Pos Wang revenin home, hi pave bragin ke hi metin feo ay lernin arto trairi muro. Sed hia spozino ne kredin tio. Do, Wang, law la instruo de la taoisto, irin poswarde kelka futos for de la muro ay ekkurin al ji. Sed hia hedo tuy frapin la harda muro ay hi ekfalin tere. La spozino, helpante al hi restarisi, vidin ke aperin swelaco tiel biga kiel ovo sur hia frunto. Xi mokin al sia spozulo, kiu, sentante honto, kolere blasfimin la disyuna taoisto senkora. La verkanto de la strangacos komentan:

Awdinte tio, niu povin deteni si de lafego. Sed ne ciu konscian ke esan ne dismulta humos kiu aktin kiel tiu ci Wang en la mondo. Nun esan senhonta humo, kiu aman karna voluptacos ay rifuzan akcepti honesta admonos, do venan flatoro, kiu rekomendin al hi arto por pavi sia aroganteco per forto, ay trompin hi dirante ke per tiu ci arto hi povan fari cio ayn kio hi volan. Yes, tre eble ji efikan ye la unu provos, sekwe hi kredan ke ji esan ciopova cie ay ciam. Hi ne ceson til kiam hia hedo frapon konter harda muro ay hi falegon.

klera: educated    nuko: nape  dorloti: dote     kokono: cocoon

verxi: pour    manj-kaneto: chopsticks    adiui: say goodbye to  

disciplo: disciple    poswarde: backward(pos+warde)   

frunto: forehead     blasfimi: curse

Homepage