Looking For Time

 translated by Oscar Mifsud

I look for time.
Philosopher said to me:
This is the time ----
Past, present and future.

I look for the past,
But the past is gone,
It cannot return,
Where can I find the past?

I look for the present,
Having said "present",
The present becomes past,
Where can I find the present?

I look for the future,
But the future comes not,
The future never comes,
Where can I find the future?

Sercan La Tempo

verkita de He Yafu

Mi sercan la tempo,
Al mi filosofisto dirin:
Tio esan la tempo ---
Esinto, esanto ay esonto.

Mi sercan esinto,
Sed esan pasinta esinto,
Ne povan reveni,
Kie mi povan trovi esinto?

Mi sercan esanto,
Juste dirin "esanto",
Esanto isan esinto,
Kie mi povan trovi esanto?

Mi sercan esonto,
Sed ne venan esonto,
Esonto niam venan,
Kie mi povan trovi esonto?

La Suno

tradukita de Chenruihua

Por lumo ay warmo,
Al la lampflamo,
Finfine mortinte,
Sub lampo or en oylo.

El mia koro,
Mi gloran la fluganta papilio.
En la lasta momento,
Ji akiran lumo ay warmo.

Mi sopiran al Kuafu de pratempo,
Por casi la suno,
Li esin mortinta
en Yanggu pro soifo.

Sen lumo ay warmo,
Cu ne esan disluma ay diswarma la mondo?

Por lumo ay warmo,
Oni preferan oferi lia vivo.
Esan aminda la vivo,
Sed hera morto esan preferinta
al frosta ay soleca vivo.

If mi esuz havi paro da flugilos,
Mi preferon esi fluganta papilio de la huma mondo.
Mi volan flugi al la arda suno,
Kiam lumo fluan en mia okulos ko
Warmo penetran mia korpo,
Mi perduz konscio ay isuz nubo da fumo,
pinco da cindro.

Note: Kuafu is an old Chinese myth.

 

Az Kanto


tradukita de HeYafu


Manos krocisan en manos ay okulos sopiran al okulos: 
Tiel startan la histro de mua koros.
Esan lunhela nokto en marto; 
La dolca odoro de rozo esan en la aero; 
Mia fluto kuxan sur la tero, ay yia girlando de floros esan nefinita.
Tiu ci lovo inter yi ay mi esan simpla az kanto.  

 
Yia oranjkolora vualo faran mia okulos ebria.
La jasmenkrono, kiu yi plektin por mi penetran en mia koro az lodo.
Esan ludo de dono ay rifuzo, apero ay hido; 
Iom da lafeto ay iom da timemo ay kelka dolca senutila rezistos.
Tiu ci lovo inter yi ay mi esan simpla az kanto.

Niu mistero trans la nuno; Niu peno por la neeblo; 
Niu ombro pos la carmo; Niu palpo en la profundo de la dislumo.
Tiu ci lovo inter yi ay mi esan simpla az kanto.

Mu ne vagran el ciu wordos en la ciama silento; 
Mu ne levan mua manos en la vako por acos trans espero.
Sufican al mi kio mu donan ay ricevan.
Mu ne elpremegin la joyo til la ekstremo por cerpi de ji la vino de sufero.
Tiu ci lovo inter yi ay mi esan simpla az kanto.

 

Sopirado

verkita de Wang Guozhen
tradukita de HeYafu


Mi ne konan,
Cu mi lovan yi kontinue .
If yes,
Kial esan la separo inter mu?

Mi ne konan,
Cu mi ja ne plu lovan yi.
If ne,
Kial memoro ne forfluan de mi?

Sopirante ye yia vangkaveto lafa,
Mia koro esan batante tre agita.
Bedawrinde,
Cio esan forpasinta .
Nur la swinga nokto,
Belan same az esinto.

 

Homepage